Program Emitovanja

11 Dec 2018

 07.00  Akcenti Dana (r) 
  07.25  Dnevnik ruske tv 1(r)
  07.45  Pregled štampe
  07.55  Ulica razbijenih fenjera(r) 
  09.35  Poligon
  10.06   Rejting Baženova
  11.00  Pregled štampe (r) 
  11.10  Novosadska nedelja
  12.00  Akcenti 
  12.10  Zdravlje
  14.00  Akcenti 
  14.03  Izazovi istine(r)
  15.01  Krov nad glavom(r)
  16.00   Akcenti  
  16.03  Stakleno zvono
  16.03  Indžoj
 18.00  Akcenti Dana
 18.10  Serija:Sedar Kav
 19.00  Dnevnik ruske tv1
 19.25  Ulica razbijenih fenjera
 21.05  Veliki skok     
 21.36  Pijace sveta (Tbilisi)
 22.30  Akcenti
 23.00  Pun Gas 
 23.30  Indžoj
 00.00  Akcenti Dana (r) 
 00.20  Dnevnik ruske tv1(r)
 01.00  Noćni program 

Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

DDOR osiguranje