Program Emitovanja

9 Dec 2019

 07.00  Akcenti Dana(r) 
07.25 Dnevnik ruske tv1(r) 1
07:45 Pregled štampe
08.00 Ulica razbijenih fenjera
09.35 Hamburgaev u prirodi
10.10 Ljudi moći
10:50 Pregled štampe
11.00 Krov nad glavom(r)
11.30 Izazovi istine
12.00 Akcenti
12.10 Prezent(r)
14.00 Akcenti
14.10 Dokumentarni film(r)
15.13 Film info(r)
16.00 Akcenti
16.10 Pozdrav
16.30 Endžoj
18.00 Akcenti Dana
18.10 Serija:Ubistvo u midsomeru
19.00 Dnevnik ruske tv1
19.25 Ulica razbijenih fenjera
21.00 Poligon
21.30 Rejting Baženova
22.30 Akcenti Dana
22.50 Putopis
00.00 Akcenti Dana (r)
01.00 Noćni program

Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

DDOR osiguranje