Program Emitovanja

21 Maj. 2018.

  07.00  Akcenti Dana (r)
  07.20  Sportski pregled (r)
  07.25  Dnevnik ruske tv1(r) 
  07.45  Pregled štampe
  07.55  Ulica razbijenih fenjera(r) 
  09.35  Rejting Baženova(r) 
  10.06  Ljudi moći(r)  
  10.50  Pregled štampe(r)  
  11.05  Krov nad glavom(r)   
  11.35  Izazovi istine 
  12.00  Akcenti 
  12.10  Prezent(r) 
  14.00  Akcenti    
  14.03  Presek(r)
  15.13  Film info(r) 
  16.00  Akcenti  
  16.03   Indžoj
  18.00   Akcenti Dana
  18.10   Serija:Sedar Kav
  19.00  Dnevnik ruske tv1
  19.25  Ulica razbijenih fenjera
  21.05  Poligon
  21.36   Iskustvo diletanata
  22.30   Akcenti Dana 
  22.50   Sportski pregled
  23.00   Sajam info
  23.15   Obrisi
  00.00   Akcenti Dana (r) 
  01.00   Noćni program 

Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad