O svemu po malo sa ...


Autor: Milorad Vukašinović

Milorad Miki Vukašinović, rođen je 1967. Godine. Završio je pravni fakultet a novinarstvom se bavi već više od dve decenije. Emisiju  „O svemu pomalo sa... ” na Televiziji Most uređuje i vodi od 2003. Godine, a prevashodna polja njegovog interesovanja se politika, geopolitika, međunarodni odnosi, međunarodni položaj Srbije krajem dvadesetog i početkom dvadeset i prvog veka... Objavio je nekoliko autorskih knjiga koje spadaju u žanr političkih eseja. Pre angažmana na Televiziji Most radio je na televizijama: Novi Sad, Tisa i Melos.

Gosti ove emisije bile su mnoge značajne ličnosti...

Gosti ove emisije bile su mnoge značajne ličnosti iz sveta politike, nauke, kulture i to ne samo iz naše zemlje već iz regiona i Evrope. Među mnogim gostima koji su ostavili trag u ovoj emisiji valja pomenuti jake nastupe: Tomislava Nikolića, Borke Vučić, dr Srđe Trifkovića, Milana St. Protića, Božidara Đelića, Aleksandra Vučića, Mile Alečković, Živadina Jovanovića, Igora Ivanovića, Branka Raduna, Jelene Guskove, Branislava Mikašinovića, Koste Čavoškog...

Termini emitovanja

Emisija  „O svemu pomalo sa... ” emituje se na Televiziji Most od 2003. Godine od kada je uređuje i vodi poznati novosadski novinar Milorad Miki Vukašinović. Premijerno izdanje ove emisije već godinama je u nepromenjenom terminu, četvrtkom u 21 čas, a reprizni termini su petkom u 12 i 10 i ponedeljkom u 5 i 30 izjutra. Gledaoci ove emisije prevashodno preferiraju teme iz oblasti politike, geopolitike, strategije međunarodnih odnosa, položaja srpske države na razmeđi vekova, položaja Srba u regionu i slično.

 

 

Zivotno osiguranje