Program Emitovanja

17 Avg. 2018. 

 07.00  Akcenti Dana (r) 
 07.25  Dnevnik ruske tv1(r)
 07.45  Pregled štampe
 07.55  Ulica razbijenih fenjera(r)
 09.35  Agresivna sredina(industrija)(r)   
 10.06  Planeta ukusa(Drezden)
 10.32  Godina u orbiti
 10.58  Pregled štampe (r)   
 11.08  Rečnik zanimanja
 11.27  Veze 
 12.00  Akcenti 
 12.11  Zdravlje 
 14.00  Akcenti 
 14.03  Atar
 15.30  Indžoj
 16.00  Akcenti  
 16.10  Novosadska nedelja
 18.00  Akcenti Dana
 18.10  Serija:Leoneov život
 19.00  Dnevnik ruske tv1 
 19.25  Ulica razbijenih fenjera
 21.05  Hamburgaev u prirodi
 21.36  Ljudi moći:(Šamani)
 22.30  Akcenti Dana
 23.00  Dokumentarni program
 00.00  Akcenti Dana (r) 
 00.20  Dnevnik ruske tv1(r)
 01.00  Noćni program

Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

DDOR osiguranje

Rečnik zanimanja