Program Emitovanja

23 Nov. 2017.

 07.00  Akcenti Dana (r) 
 07.20  Sportski pregled  (r)
 07.25  Dnevnik ruske tv1(r)
 07.45  Pregled štampe
 07.55  Policijski ratovi(r)
 09.35  Naj:BTR 82  (r) 
 10.06  Planeta Pleše:(flamengo)
 10.32  Građanin sveta:čelentano
 10.58  Pregled štampe (r) 
 11.08  Obrisi
 12.00  Akcenti  
 12.11  Prezent 
 14.00  Akcenti 
 14.02  Stakleno zvono
 14.32  Farma
 15.32  Indžoj
 16.00  Akcenti  
 16.03  Traganja 
 16.25  Izvori zdravlja
 17.00  Serija
 18.00  Akcenti Dana
 18.10  Serija
 19.00  Dnevnik ruske tv1
 19.25  Policijski ratovi
  21.05  Eksperiment:(papir)
 21.31  Planeta ukusa:Honkong
 21.57  Na granici:granate
 22.30  Akcenti Dana
 22.50  Sportski pregled
 23.00  Gnosa
 00.00  Akcenti Dana (r) 
 00.20  Dnevnik ruske tv1(r)  
 01.00   Noćni program 

Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad