Program Emitovanja

20 Sep. 2017.

7.00 AKCENTI DANA
7:00 SPORTSKI PREGLED (R)
7:20 DNEVNIK RUSKE TV 1 (R)
7:45 PREGLED ŠTAMPE
7:55 SERIJA: POLICISKI RATOVI
8:45 SERIJA:POLICISKI RATOVI
9:35 CIVILNO ORUŽJE:LOVAČKI KARABIN
10:06 PIJACE SVETA:ISTAMBUL (R)
10:50 PREGLED ŠTAMPE (R) 
11:05 GNOSA (R) 
12:00 AKCENTI
12:15 ZDRAVLjE
14:00 AKCENTI
14:02 PUN GAS 
14:40 ZLATNO POLjE
16:00 NAJAVA PROGRAMA
16:00 AKCENTI
16:03 VEZE
16:49 ZANIMLjIVOSTI
17:00 SERIJA: ODJECI USPOMENA
18:00 AKCENTI DANA
18:10 SERIJA: DžO
19:00 DNEVNIK RUSKE TV 1
19:25 SERIJA :POLICIJSKI RATOVI
20:15 SERIJA: POLICIJSKI RATOVI 
21:05 FIZIKA BORBE:NEOČEKIVANI UDARCI
21:26 PLANETA PLEŠE :KUBA RUMBA 2 DEO
21:57 NET SVET
22:30 AKCENTI DANA
22:50 SPORTSKI PREGLED
23:00 SAVEST
0:00 AKCENTI DANA(R)
0:20 SPORTSKI PREGLED (R)
0:25 DNEVNIK RUSKE TV 1
0:45 ZANIMLjIVOSTI
1:00 NOĆNI PROGRAM


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad