Program Emitovanja

17 Avg. 2018. 

 07.00  Akcenti Dana (r) 
 07.25  Dnevnik ruske tv1(r)
 07.45  Pregled štampe
 07.55  Ulica razbijenih fenjera(r)
 09.35  Agresivna sredina(industrija)(r)   
 10.06  Planeta ukusa(Drezden)
 10.32  Godina u orbiti
 10.58  Pregled štampe (r)   
 11.08  Rečnik zanimanja
 11.27  Veze 
 12.00  Akcenti 
 12.11  Zdravlje 
 14.00  Akcenti 
 14.03  Atar
 15.30  Indžoj
 16.00  Akcenti  
 16.10  Novosadska nedelja
 18.00  Akcenti Dana
 18.10  Serija:Leoneov život
 19.00  Dnevnik ruske tv1 
 19.25  Ulica razbijenih fenjera
 21.05  Hamburgaev u prirodi
 21.36  Ljudi moći:(Šamani)
 22.30  Akcenti Dana
 23.00  Dokumentarni program
 00.00  Akcenti Dana (r) 
 00.20  Dnevnik ruske tv1(r)
 01.00  Noćni program

Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

DDOR osiguranje