Petak

22 Sep. 2017.

7.00 AKCENTI
7:00 SPORTSKI PREGLED (R)
7:20 DNEVNIK RUSKE TV 1 (R)
7:45 PREGLED ŠTAMPE
7:55 SERIJA : POLICIJSKI RATOVI
8:45 SERIJA : POLICIJSKI RATOVI 
9:35 EKSPERIMENTI: SPRETNOST RUKU (R)
10:06 PLANETA UKUSA:SARDINIJA (R) 
10:42 PREGLED ŠTAMPE (R) 
10:52 TOKOVI MOĆI
11:27 VEZE
12:00 AKCENTI
12:11 ZDRAVLjE
14:00 AKCENTI
14:03 TRAGANjA
14:40 ZLATNO POLjE
16:00 AKCENTI
16:10 NOVOSADSKA NEDELjA
17:00 SERIJA:LEPI ANTONIJE
18:00 AKCENTI DANA
18:10 SERIJA ASUNTA SPINA
19:00 DNEVNIK RUSKE TV 1
19:25 SERIJA :POLICIJSKI RATOVI
20:15 SERIJA : POLICIJSKI RATOVI 
21:05 SERIJA :REJTIN BAŽENOVA :(BAKAR 2 DEO)
21:36 SAMA NA PLANET: IBICA
22:20 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
22:30 AKCENTI DANA
22:50 SPORTSKI PREGLED
23:00 PRESEK
0:00 AKCENTI DANA(R)
0:20 SPORTSKI PREGLED (R)
0:25 DNEVNIK RUSKE TV 1
0:45 ZANIMLjIVOSTI
1:00 NOĆNI PROGRAM


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

Subota

23 Sep.. 2017

7.00 AKCENTI DANA
7:00 SPORTSKI PREGLED (R)
7:20 DNEVNIK RUSKE TV 1 (R)
7:25 TRAGANjA
8:30 STAZAMA PREDAKA
9:05 FOLKLOR
10:00 NET SVET
10:35 IZVORI ZDRAVLjA
10:55 PUTOPIS
11:00 NOVOSADSKA NEDELjA
12:00 GNOSA
13:00 CRTANI FILM 
14:08 PREZENT
14:38 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
16:00 PUN GAS
16:30 ENI STIL
17:15 PUTOPIS
18:00 AKCENTI
18:10 NEDELjA U VOJVODINI
18:50 TRAGANjA
19:20 SERIJA :ODJECI USPOMENA
20:20 SERIJA :ODJECI USPOMENA
21:30 FILM INFO
22:05 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
22:30 AKCENTI DANA
23:00 SAVEST
0:30 AKCENTI DANA(R)
1:00 NOĆNI PROGRAM


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

More Articles ...

Page 2 of 3

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad