Sreda

23 Apr. 2018.

 07.00  Akcenti Dana (r) 
 07.20  Sportski pregled  (r)
 07.25  Dnevnik ruske tv1(r)
 07.45  Pregled štampe
 08.45  Ulica razbijenih fenjera(r)
 09.35  Građansko oružje
 10.06  Pijace sveta
 10.50  Pregled štampe(r)  
 11.00  Putopis (r) 
 12.00  Akcenti 
 12.15  Zdravlje
 14.00  Akcenti 
 14.02  Pun gas 
 14.32  Atar
 16.00  Akcenti 
 16.03  Veze
 16.30  Indžoj
  18.00  Akcenti Dana
 18.10   Serija:Sedar Kav
 19.00  Dnevnik ruske tv1
 19.25  Ulica razbijenih fenjera
 21.05   Naj Naj:Angara
 21.31  Planeta pleše:(flamenko)
 21.57  Građanin sveta(Maroko)
 22.30  Akcenti Dana
 22.50   Sportski pregled
 23.00   Indžoj
 23.30   Traganja
 00.00   Akcenti Dana (r) 
 00.20   Dnevnik ruske tv1(r)    
 01.00   Noćni program  

Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.Četvrtak

24 Apr. 2018.

 07.00  Akcenti Dana (r) 
 07.20  Sportski pregled  (r)
 07.25  Dnevnik ruske tv1(r)
 07.45  Pregled štampe
 07.55  Ulica razbijenih fenjera(r)
 09.35  Naj naj:Angara(r) 
 10.06  Planeta pleše:(flamenko)
 10.32  Građanin sveta(Maroko)
 10.58  Pregled štampe (r) 
 11.08  Obrisi
 12.00  Akcenti  
 12.11  Prezent 
 14.00  Akcenti 
 14.02  Stakleno zvono
 14.32  Farma
 15.30  Indžoj
 16.00  Akcenti  
 16.03  Traganja 
 16.25  Izvori zdravlja
 18.00  Akcenti Dana
 18.10  Serija:Sedar Kav
 19.00  Dnevnik ruske tv1
 19.25  Ulica razbijenih fenjera
  21.05 Eksperimenti
 21.31  Planeta ukusa
 21.57  Na granici
 22.30  Akcenti Dana
 22.50  Sportski pregled
 23.00  Gnosa
 00.00  Akcenti Dana (r) 
 00.20  Dnevnik ruske tv1(r)  
 01.00   Noćni program 
 01.00   Noćni program 

Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.More Articles ...

Page 2 of 4

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad