TV program -
četvrtak, 22.Jun 2017.

7.00 AKCENTI DANA
7.20 REKLAME
7.22 DNEVNIK RUSKE TV 1 
7.42 SRBIJA ČUDESAN DAN
7.47 PRAVOSLAVNI KALENDAR
7.49 IKONE VINjETE
7.52 PROLOG
7.55 PORUKE
7.57 REKLAME 
8.00 SERIJA: SESIL I PEPO
8.47 REKLAME
8.49 VEŽBAJTE SA IVANOM
9.00 NAJAVA PROGRAMA
9.00 PREGLED ŠTAMPE + KROL VESTI
9.15 BIOPROGNOZA
9.17 KURSNA LISTA 
9.19 PUTOKAZ
9.21 VEZE 
9.52 REKLAME
10.00 NAJAVA PROGRAMA
10.00 PREGLED ŠTAMPE +KROL VESTI
10.15 BIOPROGNOZA
10.17 KURSNA LISTA 
10.19 PUTOKAZ
10.21 ZLATNO POLjE
11.13 INDžOJ
11.27 DALI
11.39 NOVI SAD
11.47 PORUKE
11.49 BIOPROGNOZA
11.51 KURSNA LISTA 
11.53 REKLAME
12.00 NAJAVA PROGRAMA 
12.00 ŠPICA FILM
12.00 TELOP FILM DDOR
12.00 UPOZORENjE 12
12.00 IGRANI FILM : JEZERO LjUBAVI+ AKCENTI KROL
13.34 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
13.46 BIOPROGNOZA
13.48 KURSNA LISTA
13.50 PUTOKAZ
13.52 REKLAME
14.00 NAJAVA PROGRAMA
14.10 MUZIKA +KROL AKCENTI
14.10 PUTOKAZ
14.12 KURSNA LISTA 
14.14 BIO PROGNOZA
14.16 PREZENT
15.52 BIOPROGNOZA
15.54 KURSNA LISTA 
15.56 REKLAME
16.00 AKCENTI
16.10 NAJAVA PROGRAMA
16.10 ENI STIL 
16.55 SERIJA : VASKRSENjE
17.51 REKLAME
18.00 AKCENTI
18.10 NAJAVA PROGRAMA
18.10 SERIJA: SESIL I PEPO
19.00 DNEVNIK RUSKE TV 1
19.20 REKLAME
19.27 VEŽBAJTE SA IVANOM 
19.40 PORUKE 
19.43 IKONE VINjETE
19.46 PROLOG
19.49 VELjA BUGARIN
19.50 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
20.03 REKLAME
20.10 NAJAVA PROGRAMA
20.10 SERIJA :MARIJA ŽOZE 
21.00 PRESEK
22.00 TRAGANjA
22.26 REKLAME
22.30 NAJAVA PROGRAMA
22.30 AKCENTI DANA
22.50 REKLAME
22.55 OBRAZOVNI PROGRAM 
0.00 AKCENTI DANA
0.20 DNEVNIK RUSKE TV 1
1.00 ĐUKA DžINGL+ DATUM
1.00 MUZIKA
5.30 ZDRAVLjE


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

 

Program Emitovanja

TV program -
petak, 23. Jun 2017.

6.10 MUZIKA
6.55 DžINGL TV MOST
6.55 HIMNA BOŽE PRAVDE
6.57 DžINGL TV MOST
6.58 NAJAVA PROGRAMA
7.00 AKCENTI DANA
7.20 REKLAME 
7.22 DNEVNIK RUSKE TV 1 
7.42 SRBIJA ČUDESAN DAN 
7.47 PROLOG
7.50 IKONE VINjETE 
7.53 PRAVOSLAVNI KALENDAR
7.55 PORUKE
7.57 REKLAME
8.00 SERIJA : SESIL I PEPO
8.58 REKLAME 
9.00 NAJAVA PROGRAMA
9.00 ŠTA DA ČITAM+ KROL VESTI
9.15 BIOPROGNOZA
9.17 KURSNA LISTA
9.19 PUTOKAZ
9.21 VEŽBAJTE SA IVANOM
9.35 ZANIMLjIVOSTI
9.43 PORUKE 
9.46 BIOPROGNOZA
9.48 KURSNA LISTA
9.50 PUTOKAZ
9.52 REKLAME
10.00 NAJAVA PROGRAMA
10.00 ŠTAMPA+ KROL VESTI
10.15 BIOPROGNOZA
10.17 KURSNA LISTA
10.19 PUTOKAZ
10.21 ZDRAVLjE
11.50 REKLAME
12.00 NAJAVA PROGRAMA
12.00 MUZIKA + KROL AKCENTI
12.10 PRESEK+ KROL VESTI 
13.00 KURSNA LISTA
13.02 BIO PROGNOZA
13.04 PUTOKAZ
13.06 PUTOPIS
13.30 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
13.40 FIRENCA
13.52 REKLAME
14.00 MUZIKA+ KROL VESTI
14.10 BIOPROGNOZA
14.12 KURSNA LISTA
14.14 NAJAVA PROGRAMA
14.14 TOKOVI MOĆI
14.44 BIOPROGNOZA
14.46 KURSNA LISTA
14.48 PUTOKAZ
14.50 SERIJA: MARIJA ŽOZE 
15.51 BIOPROGNOZA
15.53 KURSNA LISTA
15.55 REKLAME
16.00 AKCENTI
16.10 NAJAVA PROGRAMA
16.10 GNOSA
16.42 REČNIK ZANIMANjA 
17.12 KOD
17.52 REKLAME 
18.00 AKCENTI
18.10 PUTOKAZ
18.15 NAJAVA PROGRAMA
18.15 SERIJA :SESIL I PEPO
19.00 DNEVNIK RUSKE TV 1 
19.20 REKLAME
19.26 VEŽBAJTE SA IVANOM
19.35 PORUKE
19.37 PRAVOSLAVNI KALENDAR
19.39 IKONE VINjETE
19.42 PROLOG
19.45 VELjA BUGARIN
19.46 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
19.54 REKLAME
20.00 NAJAVA PROGRAMA
20.10 NOVOSADSKA NEDELjA
20.40 REZIME
21.15 SAVEST
22.30 REKLAME
22.33 AKCENTI DANA
22.55 NAJAVA PROGRAMA
22.55 REKLAME
23.00 S PESMOM U ZAVIČAJ
0.00 AKCENTI DANA
0.20 DNEVNIK RUSKE TV 1 
1.00 ĐUKA DžINGL + DATUM
1.00 MUZIKA


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad