TV program -
petak, 21. april 2017. 

06.55  Najava programa
07.00  Akcenti dana
07.34  Dečja serija
08.00  Bandolera
08.50  Zanimljivosti
09.00  Šta da čitam
09.35  Putopis
10.00  Štampa i krol vesti
11.20  Putokaz
12.00  O svemu pomalo sa...
13.39  Putopis
14.00  Muzika
14.10  Tokovi moći
16.00  Akcenti
16.10  Pismo glava
17.20  Dokumentarni film
18.00  Akcenti
18.15  Bandolera
19.20  Prolog
19.46  Možeš i ti
21.07  Prekinuta nit
22.30  Akcenti dana
23.00  S pesmom u zavičaj
00.30  Akcenti dana
01.00  Muzički program


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

Program Emitovanja

TV program -  
četvrtak, 20. april 2017. 

06.55  Najava programa
07.00  Akcenti dana
07.23  Dnevnik ruske TV1
07.49  Putokaz
08.00  Bandolera
09.00  Pregled štampe i krol vesti
09.31  Veze
10.00  Pregled štampe i krol vesti
10.29  Zlatno polje
12.00  Prekinuta nit
14.10  Putokaz
14.17  Prezent
16.00  Akcenti
17.00  Dokumentarni film
18.00  Akcenti
18.15  Bandolera
19.00  Dnevnik ruske TV1
20.32  Plesni studio Diva


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

Program emitovanja

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad