TV program - 
ponedeljak, 24. april 2017.

06.55  Najava programa
07.00  Akcenti dana
07.47  Možeš i ti
08.00  Bandolera
09.00  Šta da čitam
09.39  Poruke
09.41  Putopis
10.00  Šta da čitam
11.36  Zanimljivosti
12.00  Najava programa
13.51  Poruke
14.00  Muzika
14.15  Stazama predaka
15.50  Bioprognoza
16.00  Akcenti
16.15  Erupcija
18.00  Akcenti
18.15  Bandolera
19.00  Blago onom ko dovjeka živi
19.26  Poruke
19.28  Manastir
20.10  Krov nad glavom
21.00  Znak pitanja
22.00  Izazovi istine
22.30  Akcenti dana
23.00  Anny style
23.45  Koncert


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

Program Emitovanja

TV program -  
četvrtak, 20. april 2017. 

06.55  Najava programa
07.00  Akcenti dana
07.23  Dnevnik ruske TV1
07.49  Putokaz
08.00  Bandolera
09.00  Pregled štampe i krol vesti
09.31  Veze
10.00  Pregled štampe i krol vesti
10.29  Zlatno polje
12.00  Prekinuta nit
14.10  Putokaz
14.17  Prezent
16.00  Akcenti
17.00  Dokumentarni film
18.00  Akcenti
18.15  Bandolera
19.00  Dnevnik ruske TV1
20.32  Plesni studio Diva


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

Program emitovanja

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad