TV program -
sreda, 3. maj 2017.

7.00 AKCENTI DANA
7.20 REKLAME
7.22 DNEVNIK RUSKE TV 1
7.41 SRBIJA ČUDESAN DAN
7.46 IKONE VINjETE
7.49 PROLOG
7.52 VELjA BUGARIN
7.53 PORUKE
7.57 REKLAME
8.00 NAJAVA PROGRAMA
8.00 SERIJA :DETEKTIV PUTILIN
8.44 REKLAME
8.49 VEŽBAJTE SA IVANOM
9.00 NAJAVA PROGRAMA
9.00 ŠTADA ČITAM+ KROLVESTI
9.20 BIOPROGNOZA
9.22 KURSNA LISTA
9.24 REZIME
9.51 REKLAME
10.00 NAJAVA PROGRAMA
10.00 ŠTAMPA +KROL AKCENTI
10.20 BIOPROGNOZA
10.22 KURSNA LISTA
10.24 KROV NAD GLAVOM
10.53 INDžOJ
11.21 PUN GAS
11.50 REKLAME
11.59 NAJAVA PROGRAMA
12.00 MUZIKA + KROL AKCENTI
12.10 ZDRAVLjE
14.10 MUZIKA + KROL AKCENTI
14.20 REKLAME
14.30 BIOPROGNOZA
14.32 KURSNA LISTA
14.34 PUTOKAZ
14.36 ZLATNO POLjE
15.36 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
15.50 BIOPROGNOZA
15.52 KURSNA LISTA
15.54 REKLAME
16.00 AKCENTI
16.10 NAJAVA PROGRAMA
16.15 PUTOKAZ
16.17 IZAZOVI ISTINE
16.44 TOKOVI MOĆI
17.15 DOKUMENTARNI FILM
17.55 REKLAME
17.59 NAJAVA PROGRAMA
18.00 AKCENTI
18.10 SERIJA :DETEKTIV PUTILIN
19.00 DNEVNIK RUSKE TV 1
19.20 REKLAME
19.28 VEŽBAJTE SA IVANOM
19.39 VELjA BUGARIN
19.40 PROLOG
19.43 IKONE VINjETE
19.46 PORUKE
19.48 ZANIMLjIVOSTI
19.56 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
20.05 REKLAME
20.13 PUTOKAZ
20.15 NAJAVA PROGRAMA
20.15 REČNIK ZANIMANjA
20.55 IGRANI FILM : DRUGI FRONT
22.27 REKLAME
22.30 NAJAVA PROGRAMA
22.30 AKCENTI DANA
22.50 NAJAVA PROGRAMA
22.50 REKLAME
23.00 GNOSA
0.00 AKCENTI DANA
0.30 DNEVNIK RUSKE TV 1
1.00 ĐUKA DžINGL+DATUM
1.00 MUZIKA


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

 

Program Emitovanja

TV program - ponedeljak,
29. MAJ 2017.

7.00 AKCENTI DANA
7.25 REKLAME
7.27 PUTOPIS (STAVROS)
7.43 VELjA BUGARIN
7.44 PRAVOSLAVNI KALENDAR
7.46 IKONE VINjETE
7.49 PROLOG
7.52 PORUKE
7.53 ZANIMLjIVOSTI
7.58 REKLAME
8.00 NAJAVA PROGRAMA
8.00 SERIJA :TAKSISTKINjA
8.51 REKLAME
8.56 ZANIMLjIVOSTI
9.00 ŠTA DA ČITAM+ KROL VESTI
9.20 KURSNA LISTA
9.22 BIOPROGNOZA
9.24 IZVORI ZDRAVLjA
9.36 VEŽBAJTE SA IVANOM
9.51 REKLAME
10.00 NAJAVA PROGRAMA
10.00 ŠTA DA ČITAM +KROL VESTI
10.20 BIOPROGNOZA
10.22 KURSNA LISTA
10.24 PREZENT
11.52 REKLAME
12.00 NAJAVA PROGRAMA
12.00 IGRANI FILM RUSALKA + KROL AKCENTI
13.30 KURSNA LISTA
13.32 BIOPROGNOZA
13.34 PUTOKAZ
13.36 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
13.51 REKLAME
14.00 NAJAVA PROGRAMA
14.00 OBRAZOVNI PROGRAM + KROL AKCENTI
14.58 BIOPROGNOZA
15.00 KURSNA LISTA
15.02 SERIJA : PET DANA U MILANU
15.51 BIOPROGNOZA
15.53 KURSNA LISTA
15.55 REKLAME
16.00 AKCENTI
16.10 NAJAVA PROGRAMA
16.10 PUTOKAZ
16.15 SAVEST
17.00 DOKUMENTARNI FILM
17.52 REKLAME
18.00 AKCENTI
18.10 NAJAVA PROGRAMA
18.10 SERIJA :TAKSISTKINjA
19.07 DNEVNIK RUSKE TV 1
19.27 REKLAME
19.33 PORUKE
19.35 PRAVOSLAVNI KALENDAR
19.37 IKONE VINjETE
19.40 PROLOG
19.43 PORUKE
19.45 VELjA BUGARIN
19.46 VEŽBAJ SA IVANOM
19.52 REKLAME
20.00 NAJAVA PROGRAMA
20.00 KROV NAD GLAVOM
 20,30 VEZE
 20,50 INDžOJ
21,10 SERIJA: VASKRSENjE
22.00 IZAZOVI ISTINE
22.27 REKLAME
22,30 NAJAVA PROGRAMA
22.30 AKCENTI DANA
22.50 REKLAME
22.50 PRESEK
0.00 AKCENTI DANA
0.20 DNEVNIK RUSKE TV 1
1.00 ĐUKA DžINGL DATUM
1.00 MUZIKA
5.30 PREZENT


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.
DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad