TV program -
subota, 22. april 2017.

06.58  Najava programa
07.00  Akcenti dana
07.23  Dnevnik Ruske TV
07.45  Srbija Čudesan dan
07.50  Pravoslavni kalendar
07.53  Poruke
07.56  Stanje na putevima
08.00  Najava programa
08.01  Traganja
08.30  Pravoslavni kalendar
08.33  Prolog
08.39  Velja Bugarin
08.40  Zanimljivosti
08.47  Bioprognoza
08.51  Putokaz
09.01  Putopis
09.51  Bioprognoza
10.01  Folklor
11.38  Možeš i ti
11.49  Putokaz
12.01  S pesmom u zavičaj
13.00  Pismo glava
14.00  Najava programa
14.06  Pun gas
14.36  Prezent
16.00  Akcenti dana
16.15  Dokumentarni film
17.10  Opštinska hronika
18.00  Akcenti
18.15  Nedelja u Vojvodini
18.55  Blago onom ko dovjeka živi
19.20  Putopis
20.00  Film info
20.30  Anny style
21.15  San i java
22.30  Akcenti dana
23.00  Film


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

Program Emitovanja

TV program -  
četvrtak, 20. april 2017. 

06.55  Najava programa
07.00  Akcenti dana
07.23  Dnevnik ruske TV1
07.49  Putokaz
08.00  Bandolera
09.00  Pregled štampe i krol vesti
09.31  Veze
10.00  Pregled štampe i krol vesti
10.29  Zlatno polje
12.00  Prekinuta nit
14.10  Putokaz
14.17  Prezent
16.00  Akcenti
17.00  Dokumentarni film
18.00  Akcenti
18.15  Bandolera
19.00  Dnevnik ruske TV1
20.32  Plesni studio Diva


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

Program emitovanja

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad