TV program -
utorak, 23. maj 2017.

6.58 NAJAVA PROGRAMA
7.00 AKCENTI DANA
7.20 REKLAME
7.22 RUSKI DNEVNIK
7.42 SRBIJA ČUDESAN DAN
7.47 PORUKE
7.50 MANASTIR GRADAC
7.57 REKLAME 
8.00 SERIJA : TAKSISTKINjA 
8.44 REKLAME
8.49 VEŽBAJTE SA IVANOM
9.00 ŠTA DA ČITAM+ KROL AKCENTI
9.20 NOVOSADSKA NEDELjA
9.48 BIOPROGNOZA 
9.50 KURSNA LISTA
09.51. REKLAME
10.00 NAJAVA PROGRAMA
10.00 ŠTA DA ČITAM+KROL AKCENTI
10.20 FILM INFO
10.52 ZANIMLjIVOSTI
10.56 PUTOKAZ
10.58 KURSNA LISTA
11.00 BIOPROGNOZA
11.02 FARMA
11.51 REKLAME
12.00 MUZIKA + KROL AKCENTI
12.10 NAJAVA PROGRAMA
12.10 ZDRAVLjE (r )
14.10 REKLAME
14.20 NAJAVA PROGRAMA
14.20 OBRAZOVNI PROGRAM+KROL AKCENTI 
15.26 BIOPROGNOZA
15.28 KURSNA LISTA 
15.30 PUTOKAZ
15.32 INDžOJ
15.50 BIOPROGNOZA
15.52 KURSNA LISTA 
15.54 REKLAME
16.00 AKCENTI
16.15 NAJAVA PROGRAMA
16.15 REZIME
16.36 SERIJA KARAVAĐO
17.50 REKLAME 
18.00 AKCENTI
18.10 NAJAVA PROGRAMA
18.10 SERIJA : TAKSISTKINjA 
19.00 DNEVNIK RUSKE TV 
19.20 REKLAME 
19.28 PUTOKAZ
19.30 ZANIMLjIVOSTI
19.38 INDžOJ
20.05 REKLAME
20.15 NAJAVA PROGRAMA
20.15 PUN GAS
20.45 TOKOVI MOĆI
21.15 GNOSA
22.27 REKLAME 
22.30 NAJAVA PROGRAMA
22.30 AKCENTI DANA
22.50 REKLAME
22.55 OBRAZOVNI PROGRAM
0.00 AKCENTI DAN
0.20 DNEVNIK RUSKE TV 1
1.00 ĐUKA DžINGL
1.00 PUN GAS 
1.30 KROV NAD GLAVOM
2.00 MUZIKA 


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

 

Program Emitovanja

TV program - ponedeljak,
29. MAJ 2017.

7.00 AKCENTI DANA
7.25 REKLAME
7.27 PUTOPIS (STAVROS)
7.43 VELjA BUGARIN
7.44 PRAVOSLAVNI KALENDAR
7.46 IKONE VINjETE
7.49 PROLOG
7.52 PORUKE
7.53 ZANIMLjIVOSTI
7.58 REKLAME
8.00 NAJAVA PROGRAMA
8.00 SERIJA :TAKSISTKINjA
8.51 REKLAME
8.56 ZANIMLjIVOSTI
9.00 ŠTA DA ČITAM+ KROL VESTI
9.20 KURSNA LISTA
9.22 BIOPROGNOZA
9.24 IZVORI ZDRAVLjA
9.36 VEŽBAJTE SA IVANOM
9.51 REKLAME
10.00 NAJAVA PROGRAMA
10.00 ŠTA DA ČITAM +KROL VESTI
10.20 BIOPROGNOZA
10.22 KURSNA LISTA
10.24 PREZENT
11.52 REKLAME
12.00 NAJAVA PROGRAMA
12.00 IGRANI FILM RUSALKA + KROL AKCENTI
13.30 KURSNA LISTA
13.32 BIOPROGNOZA
13.34 PUTOKAZ
13.36 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
13.51 REKLAME
14.00 NAJAVA PROGRAMA
14.00 OBRAZOVNI PROGRAM + KROL AKCENTI
14.58 BIOPROGNOZA
15.00 KURSNA LISTA
15.02 SERIJA : PET DANA U MILANU
15.51 BIOPROGNOZA
15.53 KURSNA LISTA
15.55 REKLAME
16.00 AKCENTI
16.10 NAJAVA PROGRAMA
16.10 PUTOKAZ
16.15 SAVEST
17.00 DOKUMENTARNI FILM
17.52 REKLAME
18.00 AKCENTI
18.10 NAJAVA PROGRAMA
18.10 SERIJA :TAKSISTKINjA
19.07 DNEVNIK RUSKE TV 1
19.27 REKLAME
19.33 PORUKE
19.35 PRAVOSLAVNI KALENDAR
19.37 IKONE VINjETE
19.40 PROLOG
19.43 PORUKE
19.45 VELjA BUGARIN
19.46 VEŽBAJ SA IVANOM
19.52 REKLAME
20.00 NAJAVA PROGRAMA
20.00 KROV NAD GLAVOM
 20,30 VEZE
 20,50 INDžOJ
21,10 SERIJA: VASKRSENjE
22.00 IZAZOVI ISTINE
22.27 REKLAME
22,30 NAJAVA PROGRAMA
22.30 AKCENTI DANA
22.50 REKLAME
22.50 PRESEK
0.00 AKCENTI DANA
0.20 DNEVNIK RUSKE TV 1
1.00 ĐUKA DžINGL DATUM
1.00 MUZIKA
5.30 PREZENT


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.
DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad