Program Emitovanja

21 Mar. 2018.

 07.00  Akcenti Dana (r) 
 07.20  Sportski pregled  (r)
 07.25  Dnevnik ruske tv1(r)
 07.45  Pregled štampe
 08.45  Ulica razbijenih fenjera(r)
 09.35  građansko oružje
 10.06  Pijace sveta:(Antverpen)
 10.50  Pregled štampe(r)  
 11.00  Putopis (r) 
 12.00  Akcenti 
 12.15  Zdravlje
 14.00  Akcenti 
 14.02  Pun gas 
 14.32  Atar
 16.00  Akcenti 
 16.03  Veze
 16.30  Indžoj
  18.00  Akcenti Dana
 18.10   Serija:Džo
 19.00  Dnevnik ruske tv1
 19.25  Ulica razbijenih fenjera
 21.05  Naj naj:(SU 34)
 21.31  Planeta pleše :(Derviši)
 21.57  Građanin sveta
 22.30  Akcenti Dana
 22.50   Sportski pregled
 23.00   Indžoj
 23.30   Traganja
 00.00   Akcenti Dana (r) 
 00.20   Dnevnik ruske tv1(r)    
 01.00   Noćni program  

Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad