Sreda

20 Sep. 2017.

7.00 AKCENTI DANA
7:00 SPORTSKI PREGLED (R)
7:20 DNEVNIK RUSKE TV 1 (R)
7:45 PREGLED ŠTAMPE
7:55 SERIJA: POLICISKI RATOVI
8:45 SERIJA:POLICISKI RATOVI
9:35 CIVILNO ORUŽJE:LOVAČKI KARABIN
10:06 PIJACE SVETA:ISTAMBUL (R)
10:50 PREGLED ŠTAMPE (R) 
11:05 GNOSA (R) 
12:00 AKCENTI
12:15 ZDRAVLjE
14:00 AKCENTI
14:02 PUN GAS 
14:40 ZLATNO POLjE
16:00 NAJAVA PROGRAMA
16:00 AKCENTI
16:03 VEZE
16:49 ZANIMLjIVOSTI
17:00 SERIJA: ODJECI USPOMENA
18:00 AKCENTI DANA
18:10 SERIJA: DžO
19:00 DNEVNIK RUSKE TV 1
19:25 SERIJA :POLICIJSKI RATOVI
20:15 SERIJA: POLICIJSKI RATOVI 
21:05 FIZIKA BORBE:NEOČEKIVANI UDARCI
21:26 PLANETA PLEŠE :KUBA RUMBA 2 DEO
21:57 NET SVET
22:30 AKCENTI DANA
22:50 SPORTSKI PREGLED
23:00 SAVEST
0:00 AKCENTI DANA(R)
0:20 SPORTSKI PREGLED (R)
0:25 DNEVNIK RUSKE TV 1
0:45 ZANIMLjIVOSTI
1:00 NOĆNI PROGRAM


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

Četvrtak

21 Sep. 2017.

>
7.00AKCENTI DANA
7:00 SPORTSKI PREGLED (R)
7:20 DNEVNIK RUSKE TV 1 (R)
7:45 PREGLED ŠTAMPE
7:55 SERIJA: POLICISKI RATOVI
8:45 SERIJA: POLICISKI RATOVI
9:35 FIZIKA BORBE: BACANjA I PADOVI (R)
1:26 PLANETA PLEŠE :KUBA RUMBA 2 DEO (R)
10:33 PREGLED ŠTAMPE (R) 
11:02 OBRISI (R) 
11:37 BLAGO ONOM KO DOVJEKA ŽIVI
12:00 AKCENTI
12:11 PREZENT
14:00 AKCENTI
14:02 STAKLENO ZVONO
14:32 FARMA
15:32 INDžOJ
16:00 AKCENTI
16:03 TRAGANjA
16:25 IZVORI ZDRAVLjA
17:00 SERIJA: LEPI ANTONIJE
18:00 AKCENTI DANA
18:10 SERIJA;ASUNTA SPINA
19:00 DNEVNIK RUSKE TV 1
19:25 SERIJA: POLICIJSKI RATOVI
20:15 SERIJA:POLICIJSKI RATOVI
21:05 EKSPERIMENTI:SPRETNOST RUKU
21:26 PLANETA UKUSA:SARDINIJA
21:52 TOKOVI MOĆI
22:30 AKCENTI DANA
22:50 SPORTSKI PREGLED
23:00 GNOSA
0:00 AKCENTI DANA(R)
0:20 SPORTSKI PREGLED (R)
0:25 DNEVNIK RUSKE TV 1
0:45 ZANIMLjIVOSTI
1:00 NOĆNI PROGRAM


Televizije zadržavaju pravo na izmenu programa. TV program se ažurira svakog jutra.

More Articles ...

Page 1 of 3

DDOR osiguranje

Putno osiguranje

Osiguranje DDOR Novi Sad